Publicaties

Artikel van september 2015, uit
'Glans Magazine':
Artikel van 11 juni 2015, uit
'De Schakel Albrandswaard':