Tinnitus en Hyperacusis


Tinnitus (oorsuizen) kan in twee categorieën verdeeld worden, objectief oorsuizen en subjectief oorsuizen.

Objectief oorsuizen is in principe waarneembaar. De oorzaak is namelijk vaak door een arts te achterhalen. Denk aan het rond pompen van je bloed door een te hoge bloeddruk of een afwijking in het kaakgewricht.

Echter de meest voorkomende vorm van tinnitus is het subjectieve oorsuizen. Deze vorm is niet waarneembaar door anderen en wordt in het auditieve gedeelte van het brein gecreëerd. Het is een fantoom geluid. Vaak hoort men een ruis of een pieptoon maar er zijn ook mensen die last hebben van brommen of verschillende tonen die door elkaar heen klinken. Daarnaast is er ook veel verschil in sterkte of tijdsduur.

Veel mensen weten niet dat tinnitusklachten vaak gepaard gaan met een verminderd gehoor. De toonhoogte van het suizen of piepen is dan vaak hetzelfde als de tonen die dan niet meer (goed) gehoord worden, ook wel genaamd "de dode regionen".

Doordat men bij tinnitus klachten de focus steeds meer op het suizen en piepen legt worden deze klachten vaak onbewust versterkt. Daarom is het belangrijk om met deze klacht(en) goed om te leren gaan om zo zelf de controle te houden.

Helaas is er voor tinnitus geen medische oplossing. Wel kunnen een psychosociale training (TRT) of een hoortoestel/ruismaskeerder nog een uitkomst bieden. Zeker een hoortoestel kan in de praktijk nog van waarde zijn om meer ‘’rust’’ in het hoofd te genereren.

Hyperacusis is een term die gebruikt wordt als men overgevoelig is voor (normaal) geluid. Er zijn hierin veel verschillende vormen. Waar de een bij het dichtslaan van een deur ineen krimpt kan de ander al bij het gekraak van de krant ernstige geluidshinder ondervinden.

Alle geluiden van ‘net hoorbaar’ tot ‘onaangenaam hard’ noemen we het dynamisch bereik van het oor. Dit dynamische bereik wordt kleiner bij mensen met hyperacusis.

Net als bij tinnitus ontstaat hyperacusis in het auditieve gedeelte van de hersenen. Ook hier wordt door de steeds aanwezige angst voor harde geluiden de klachten onbewust versterkt. Vaak dragen mensen met hyperacusis gehoorbescherming of dopjes om maar zoveel mogelijk geluid te weren. Dit is niet verstandig omdat men vaak op lange termijn zich steeds meer gaat afkeren van geluid. Ook worden "de oren" steeds gevoeliger voor geluid op de momenten als er geen bescherming gedragen wordt. Er ontstaat dus een negatieve spiraal.

Het is dus belangrijk de klachten de baas te blijven. Het Audiologisch centrum kan vaak hulp bieden in de begeleiding bij deze problematiek. Als er ook sprake is van een (licht) gehoorverlies kan een hoortoestel soms ook een toegevoegde waarde bieden.
Met de huidige technieken kunnen harde geluiden afgezwakt worden zodat ze rustiger klinken. Tevens kan met een hoortoestel over een langer termijn de luidheidsgrens stap voor stap terug gebracht worden naar normalere waarden.