Gehoorverlies bij kinderen


Om een normaal spraak- en taalgebruik te ontwikkelen, heeft een baby een goed gehoor nodig. Als een baby echter met een gehoorafwijking geboren wordt heeft dat een sterk negatieve invloed op de ontwikkeling. Oorzaken van gehoorverlies bij kinderen zijn:
  • Erfelijkheid
  • Zuurstoftekort bij de geboorte (asfyxie)
  • Hersenvliesontsteking
  • Infectie in het eerste levensjaar
Gelukkig worden baby’s tegenwoordig in een vroeg stadium op hun gehoor gecontroleerd. Hierdoor kan gehoorverlies in een redelijk vroeg stadium gedetecteerd worden en kunnen er snel maatregelen genomen worden om de ontwikkeling van spraak en taal geen grote achterstand op te laten lopen.

Als er medisch geen oplossing voor het kind is, zal het audiologisch centrum adviseren om een hoortoestel te gaan proberen. Omdat kinderen cognitief gezien nog heel flexibel zijn, wennen zij doorgaans heel snel hieraan. Een baby of kind dat ondersteuning krijgt van een hoortoestel ontwikkeld zich velen malen beter als een kind zonder hoortoestel.