Wanneer naar een audicien?


  • Als u moeite heeft om gesprekken met meer dan twee personen te volgen en u zulke gesprekken als vermoeiend ervaart
  • Wanneer het in een luide omgeving voor u lastig is om te begrijpen wat er wordt gezegd
  • Als uw gesprekspartners moeten herhalen wat ze hebben gezegd
  • Als u bezoekers of telefoongesprekken heeft gemist omdat u de deurbel of telefoon niet hebt gehoord
  • Wanneer familieleden of buren hun beklag doen dat uw tv of radio te luid staat
  • Wanneer men u erop wijst dat u heel luid spreekt
  • Wanneer u last heeft van oorsuizen